Přednosti dřevovláknitých desek

1. Difúzní otevřenost - paropropustnost pro vodní páru

2. Ochrana před horkem - díky značné objemové hmotnosti a nízké tepelné vodivosti účinně chrání před letním přehříváním 

3. Ochrana před mrazem - v zimě naopak výborně chrání před mrazem 

4. Ochrana před hlukem - díky vysoké objemové hmotnosti a vláknité struktuře chrání před hlukem 

5. Ochrana před požárem - díky mimořádné měrné tepelné kapacitě a vysoké objemové hmotnosti účinně chrání před šířením plamene 

6. Ekologický materiál - izolace na bázi dřevního vlákna z obnovitelných zdrojů